Voor incentive organisatoren - onderzoek naar regeldruk DAC7

Meedoen aan het onderzoek kost je 15 minuten!

Collega-brancheorganisatie CLC-VECTA, IDEA ook ondersteunend in diverse bureau taken, voert samen met haar kennispartner BDO een belangrijk onderzoek uit in het kader van de lobby rondom regeldruk voor ondernemers. Om precies te zijn met betrekking tot de ‘Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie’. Deze Nederlandse uitwerking van de Europese DAC7 richtlijn is sinds 2023 van kracht en heeft grote gevolgen voor o.a. incentive organisatoren en artiestenbureaus.

Waar gaat het om?
‘Digitale platformen’ zijn verplicht om informatie over ‘verkopers’ die ‘gebruik maken’ van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. Dit omdat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet altijd (volledig) aangeven in hun belastingaangifte. Door platformen verplicht te stellen hier inzicht in te geven, kunnen verschuldigde belastingen worden geïnd. Bij ‘verkopen’ via AirBnB, Marktplaats en Werkspot is dat wellicht nog te begrijpen, helaas is alleen de interpretatie van de Nederlandse wetgever zo ruim, dat het promoten van een artiest of hotel op je website al een rapportage plichtige activiteit is.

En nu?
Per 1 februari 2024 is, mede dankzij lobby-inspanningen en vanwege onbekendheid en onduidelijkheid over de wet, besloten dat de Belastingdienst ‘terughoudend omgaat met het opleggen van een vergrijpboete aan platform exploitanten’. Ook is de verwachting dat de handhaving zich niet direct zal richten op onze sectoren, maar feit is dat de wetgeving er ligt en we de lobby dus intensiveren. En daarbij is ‘data’ van groot belang.

Sjoerd Swart, werkzaam bij CLC-VECTA kennispartner BDO, voert daarom een onderzoek uit naar de DAC7 richtlijn en de gevolgen voor onze sector op het gebied van (ervaren)regeldruk en kosten om aan de wetgeving te kunnen voldoen.

Meedoen aan het onderzoek kost je 15 minuten, kan gewoon via een eenvoudige online vragenlijst en is anoniem. Je vindt de enquête hier. Wij zullen eventuele relevante uitkomsten uiteraard delen.

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, kun je die naar ons mailen.