Over IDEA

Branchevereniging IDEA verenigt de beste bureaus in events en livecommunicatie. Gezamenlijk vertegenwoordigen we sinds 2002 de voorhoede van de Nederlandse eventwereld. Benieuwd naar ons en onze visie? Hieronder een uitgebreide kennismaking.

Livecommunicatie is een bewezen instrument om klanten te trekken en je zichtbaarheid in de markt te vergroten. Maar het rendement van een event staat of valt bij de bureaukeuze. In de wirwar van aanbieders biedt IDEA houvast en helderheid. Wij koppelen de innovatieve voorhoede van livecommunicatie professionals aan sterke merken en organisaties. Die rol nemen we heel serieus. Voordat een aspirant-lid het IDEA-keurmerk ontvangt, screenen we het bureau intensief op creatief vakmanschap, financiële stabiliteit en continuïteit. Het keurmerk wordt gewaarborgd door een uitgebreide tweejaarlijkse screening van bestaande IDEA-leden. De markt erkent deze manier van werken: een op de zes van Nederlands top 500-bedrijven werkt uitsluitend met IDEA-bureaus.

Gedeelde kennis, vereende kracht
IDEA is ook een kennisorganisatie. Onze leden kunnen leunen op een groot supportnetwerk van peers en adviseurs. Ze beschikken over de kennis van specialisten, goedgekeurde documenten en producten. Als lid van Livecom Alliance hebben we een groot (internationaal) netwerk. We stimuleren onze leden om dit netwerk te benutten. Zo denken we groter en verleggen we grenzen.

Waterdicht geregeld
Onze leden beseffen het belang van goede verzekeringen en waterdichte voorwaarden. Bij IDEA weten we alles over de laatste wet- en regelgeving. Als lid van VNO-NCW zitten we aan tafel bij alle relevante gesprekken en onderhouden we nauwe contacten met overheden, juridisch adviseurs en media. Verder bieden we, via onze partner Klap, verzekeringen op maat aan zoals onze IDEA Evenementenverzekering voor opdrachtgevers en collectieve Bureau Aansprakelijkheidsverzekering voor onze leden.

Interesse in onze verzekeringen? Neem contact op met ons secretariaat.

"IDEA wordt bestuurd door bevlogen ondernemers. Samen met de verenigingsdirectie geeft het richting en inhoud aan de vereniging en het vak. Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dion Janssen | The Hospitality Group, penningmeester Marc Liethof | Eventex, Saskia Steur | Bee Agency, Jan Paul de Wildt | Kumpany, Micha van Herk I IQ Agency, Martijn Geerdes | The Groundbreakers en Floor Willems | FX Agency. Hieronder vind je onze visie en speerpunten voor 2024."

IDEA visie & roadmap 2024

Er is veel aan de hand in de wereld. Geopolitiek, economisch ensociaal-maatschappelijk. Ook het communicatielandschap is onstuimig met snel opeenvolgende innovaties en een nieuwe generatie die aan de deur klopt. Uitdagende tijden dus, waarin in ons vakgebied meer dan ooit behoefte is aan expert leadership. IDEA onderstreept dit met een nieuwe pay-off, die we dit jaar gaan laden in al onze communicatie: leading agencies in live.

In dit digitale tijdperk zoeken we elkaar steeds vaker online op. Nog nooit hebben we zoveel middelen gehad om te communiceren en te connecten. En toch blijven veel mensen hongerig naar contact. Naar écht contact. Want de drang om altijd online en verbonden te zijn, botst soms met onze natuurlijke behoefte aan authentieke ontmoetingen.

Het gevolg is dat we de onvervangbare kwaliteiten van live-interacties extra zijn gaan waarderen. Deze veranderende perceptie zie je terug in het communicatielandschap. Voor organisaties en merken blijken events een van de meest effectieve middelen om in het hart van hun doelgroepen te komen. Niet voor niets noemt het grootste deel van de Chief Marketing Officers in het grote Adformatie CMO-onderzoek livecommunicatie een onmisbare schakel in hun strategie.

Voor onze branche schept dit kansen. Experience-experts verstaan als geen ander de kunst om ervaringen te bedenken en te bouwen die verbinden en ertoe doen. Die zintuigen prikkelen en contact aanjagen. Die mensen en mensen, en mensen en merken dichter bij elkaar brengen. In de ‘echte’ wereld en in virtuele werelden. Of in allebei tegelijk. Want steeds vaker verweven we ons vakmanschap in fysieke ervaringen met onze expertise van digitale live-omgevingen. Dit leidt tot vernieuwende en dimensie-overschrijdende campagnes.

Ook zakelijk innoveren we. In een tijd waarin marketingbudgetten nauwlettend worden beheerd en ROI belangrijker wordt, is het essentieel om de impact van evenementen meetbaar te maken aan de hand van data. Datagedreven opereren verhoogt niet alleen de transparantie en accountability van livecommunicatie, maar biedt ook waardevolle inzichten die kunnen bijdragen aan verbetering en vooruitgang binnen de sector. Het is cruciaal om daar als brancheorganisatie stappen in te zetten. En dat doen we ook.

Door deze stapeling van ontwikkelingen en innovaties verandert de rol van live in de communicatiewereld. Het maakt ons vak rijker en interessanter. Strategischer en creatiever. Maar ook complexer. Om als IDEA-bureaus toonaangevend te blijven, moeten we ons blijven onderscheiden. Dat vraagt om expert leadership. Dat bereik je door met bestaande en nieuwe generaties experience-experts te bouwen, proberen en innoveren. En onderweg kunnen we van elkaar leren, met elkaar sparren en elkaar inspireren. Want samen bereik je meer – dat is de kracht van onze community van leading agencies in live.

SPEERPUNT 1
Onderstrepen en uitbouwen expert leadership

• Leading agencies in live is meer dan een pay-off. Het is een belofte van expertise, leiderschap, creativiteit, financiële stabiliteit, duurzaam en maatschappelijk verantwoord vakmanschap en gepassioneerd ondernemerschap. Deze belofte maken we waar met het IDEA Keurmerk. Al jarenlang is ons keurmerk het bewijs van de professionaliteit en autoriteit van IDEA-leden in de wereld van live. Dit unique selling point krijgt in 2024 een nog centralere rol in de positionering van IDEA en in al onze in- en externe communicatie.

• In 2023 hebben IDEA en de Bond van Adverteerders (bvA) de Event Impact Monitor gelanceerd. Deze tool ondersteunt bureaus bij het verzamelen en analyseren van aan evenementen gerelateerde data. Hierdoor wordt het mogelijk om de effectiviteit van live beter te vergelijken met andere communicatiekanalen en media. Dit sluit aan bij IDEA’s doelstelling om de sector verder te ontwikkelen naar een toekomst die zowel technologisch geavanceerd als strategisch gefundeerd is. Komend jaar gaan we de Event Impact Monitor perfectioneren en verruilen we de pilotfase voor uitvoering in de praktijk.

• De IDEA Business Monitor is een jaarlijks benchmarkonderzoek onder meer dan 40 toonaangevende bureaus in events en livecommunicatie. De inzichten uit de monitor benadrukken de zakelijke kennis van IDEA- leden en is een instrument voor bureaus en opdrachtgevers om hun strategieën te vormen. Onderzoeken als dit bieden daarnaast een mooie kans om onze branchekennis te claimen.

• Ook op het gebied van verduurzaming tonen we als IDEA expert leadership. Vorig jaar hebben we het Green Ambassadors-programma gelanceerd. Hierin jaagt een bevlogen groep professionals van IDEA– bureaus en van onze partners sustainability, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusiviteit binnen onze branche aan. Komend jaar bouwen we dit project verder uit om zo bewustzijn, ontwikkeling en innovatieverder te stimuleren.

• Up-to-date kennis is een basisvoorwaarde van expert leadership. Dat betekent lezen, luisteren, kijken en masterclasses bijwonen. Daarom organiseren we ook dit jaar een editie van de IDEA Summer School.

SPEERPUNT 2
Vinden, binden & behouden van talent

• Om in de toekomst leading agencies in live te blijven, zullen we in deze krappe arbeidsmarkt de nieuwe generatie professionals moeten overtuigen dat onze branche een perfecte professionele springplank is. Want in welke andere sector kun je op jonge leeftijd zoveel verschillende dingen doen en bouw je in korte tijd een netwerk op waarvan je de rest van je carrière profiteert? Met deze boodschap gaan we een IDEA employer branding campagne opzetten, gericht op event- en marketingopleidingen en andere relevante studies.

• Tijdens de IDEA Talent Scout 2023 presenteerden eventprofessionals in opleiding zich voor de tiende keer aan IDEA-leden. Veel ex-deelnemers zijn het afgelopen decennium doorgegroeid tot vaste waarden binnen IDEA-bureaus. Dit laat zien hoe waardevol het is dat onze leden exclusief toegang hebben tot talent via ons sterke netwerk binnen verschillende hogescholen.

• Met Jong IDEA hebben we een schaduwbestuur van studenten van eventopleidingen. Keer op keer blijken zij een waardevol klankbord voor onze plannen. Ook komend jaar gaan we gebruikmaken van de ideeën van de nieuwe generatie experience-experts.

Met deze speerpunten gaat IDEA vol optimisme en energie de komende periode in. Daarbij focussen we ons op groei. Groei van onze branche. Groei van onze bedrijven. Groei van onze expertise. Als leading agencies in live bouwen we samen aan de toekomst van livecommunicatie en positioneren we ons vak waar het hoort: in het hart van elke marketing- en communicatiestrategie.