Over IDEA

Branchevereniging IDEA verenigt de beste bureaus in events en livecommunicatie. Gezamenlijk vertegenwoordigen we sinds 2002 de voorhoede van de Nederlandse eventwereld. Benieuwd naar ons en onze visie? Hieronder een uitgebreide kennismaking.

Livecommunicatie is een bewezen instrument om klanten te trekken en je zichtbaarheid in de markt te vergroten. Maar het rendement van een event staat of valt bij de bureaukeuze. In de wirwar van aanbieders biedt IDEA houvast en helderheid. Wij koppelen de innovatieve voorhoede van livecommunicatie professionals aan sterke merken en organisaties. Die rol nemen we heel serieus. Voordat een aspirant-lid het IDEA-keurmerk ontvangt, screenen we het bureau intensief op creatief vakmanschap, financiële stabiliteit en continuïteit. Het keurmerk wordt gewaarborgd door een uitgebreide tweejaarlijkse screening van bestaande IDEA-leden. De markt erkent deze manier van werken: een op de zes van Nederlands top 500-bedrijven werkt uitsluitend met IDEA-bureaus.

Gedeelde kennis, vereende kracht
IDEA is ook een kennisorganisatie. Onze leden kunnen leunen op een groot supportnetwerk van peers en adviseurs. Ze beschikken over de kennis van specialisten, goedgekeurde documenten en producten. Als lid van Livecom Alliance hebben we een groot (internationaal) netwerk. We stimuleren onze leden om dit netwerk te benutten. Zo denken we groter en verleggen we grenzen.

Waterdicht geregeld
Onze leden beseffen het belang van goede verzekeringen en waterdichte voorwaarden. Bij IDEA weten we alles over de laatste wet- en regelgeving. Als lid van VNO-NCW zitten we aan tafel bij alle relevante gesprekken en onderhouden we nauwe contacten met overheden, juridisch adviseurs en media. Verder bieden we, via onze partner Klap, verzekeringen op maat aan zoals onze IDEA Evenementenverzekering voor opdrachtgevers en collectieve Bureau Aansprakelijkheidsverzekering voor onze leden.

Interesse in onze verzekeringen? Neem contact op met ons secretariaat.

"IDEA wordt bestuurd door bevlogen ondernemers. Samen met de verenigingsdirectie geeft het richting en inhoud aan de vereniging en het vak. Het bestuur bestaat uit: voorzitter Pieter Bas Boertje | D&B Eventmarketing, penningmeester Marc Liethof | Eventex, Patricia Vergeer | The Oval Office, Micha van Herk I IQ Agency, Martijn Geerdes | The Groundbreakers en Dion Janssen | The Hospitality Group. Hieronder vind je onze visie en speerpunten voor 2023."

IDEA roadmap 2023

Door de razendsnelle versmelting van de fysieke en virtuele wereld bevindt livecommunicatie zich in een existentiële transitie. Voor welke uitdagingen staan we als branche? Welke creatieve en commerciële kansen liggen er? En hoe kunnen we de kracht van de IDEA-community zo goed mogelijk inzetten om samen te groeien? Deze roadmap geeft richting aan de hand van drie speerpunten.

 

De wereld verandert snel. We leven in een tijdperk van digitale acceleratie, transformatie en vernieuwing. In hoog tempo stevenen we af op een toekomst waarin de fysieke wereld versmelt met de virtuele. Zeker voor jongere generaties. Tegen 2030 zal virtual reality realistisch en meeslepend zijn. En de mainstream doorbraak van kunstmatige intelligentie opent deuren naar werelden waarvan we niet weten wat er achter te vinden is.

Deze nieuwe technologische mogelijkheden vragen om een mindshift van ons als experience experts. Als geen ander verstaan wij de kunst en het ambacht om ervaringen te bedenken en bouwen die mensen in vervoering brengen. Die zintuigen prikkelen. Die ons ‘wij’ laten voelen. Met echte, gedeelde ervaringen kan iedereen zijn eigen verhaal schrijven, delen en doorvertellen. Offline én online.

De versmelting van de fysieke en virtuele wereld vergt een nieuwe manier van denken over hoe en waar we onze belevenissen organiseren en distribueren. Nog altijd vinden de onvergetelijkste live momenten plaats op één plek in de fysieke wereld. En die fysieke wereld zal onmisbaar blijven in ons vak. Want als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, dan is het dat mensen in real life echte momenten willen beleven.

Tegelijkertijd is het belangrijk om voorbij de grenzen van de fysieke wereld te blijven kijken en denken. Want experiences zullen nog meer gaan plaatsvinden op de plek waar onze doelgroepen zijn. Dat kan in de ‘echte’ wereld, maar net zo goed in virtuele omgevingen. Of in allebei tegelijk. Want juist in het offline en online delen van ervaringen ontlenen jongere generaties hun identiteit.

Die overschrijding van dimensies maakt ons vak rijker en gelaagder. Interessanter en innovatiever. Strategischer en creatiever. Door ons vakmanschap van live-ervaringen te verrijken met kennis van digitale omgevingen en een geïntegreerde contentstrategie, kunnen we nog meer impact maken en mensen en merken nog dichter bij elkaar brengen.

Onze opdrachtgevers dagen ons daarin ook uit.

De behoefte aan experience-gedreven campagnes op maat groeit. Opdrachtgevers vragen om datagedreven en strategisch onderbouwde ideeën waarin we merken op meerdere momenten en touchpoints verbinden aan de behoeften van individuele klanten of werknemers. Voor onze branche schept dat een wereld aan kansen, creatief én zakelijk.

Om ons als community van leading event agencies te blijven onderscheiden in deze snel veranderende wereld, is het belangrijk om samen een stip op de horizon te zetten. Om de mogelijkheden van nieuwe technologieën meer te ontdekken, omarmen en verweven in onze ideeën en campagnes. Om nog breder te kijken. Van eventmarketing naar experiential marketing.

Veel IDEA-bureaus werken al op deze manier en dat levert prachtige, vernieuwende en dimensie-overschrijdende campagnes op. En het mooie is: niet iedereen hoeft even snel te gaan. Onderweg kunnen we van elkaar leren, met elkaar sparren en elkaar inspireren. Want samen bereik je meer – dat is de grote kracht van onze community.

SPEERPUNT 1
Topprofessionals vinden, binden & behouden

De krapte op de arbeidsmarkt is hard voelbaar. Ook voor IDEA-bureaus vormt het vinden, binden en behouden van de nieuwe generatie topprofessionals een uitdaging. Terwijl juist in dit tijdperk van digitale transformatie de ideeën van mensen die de veranderende vraagstukken haarscherp aanvoelen onmisbaar zijn. High potentials met een digitaal DNA die niet alleen servicegericht zijn, maar ook kritisch, strategisch en creatief. Die op zoek gaan naar vraag achter de vraag. En die beantwoorden met een winnend idee.

IDEA investeert op verschillende manieren en niveaus in de nieuwe generatie experience professionals. Zo werken we intensief samen met de belangrijkste event- en marketingopleidingen. Presenteren getalenteerde jonge professionals zich elk jaar op onze Talentscout aan IDEA-leden. En krijgen onze bureaus exclusief toegang tot talent via een netwerk van hogescholen. Tot slot hebben we als vereniging met Jong IDEA – ons schaduwbestuur van studenten van eventopleidingen – een waardevol klankbord om ideeën te challengen.

SPEERPUNT 2
Zichtbaar zijn & samen ondernemend innoveren

Tijdens de coronacrisis hebben we geleerd hoe waardevol het is om samen op te trekken en samen onze stem te laten horen. Zichtbaar zijn en blijven is noodzakelijk voor onze branche. IDEA behartigt de belangen van leden met een systematische lobbyaanpak. Als lid van EventPlatform hebben we direct contact met het rijk en andere overheden. Zo beïnvloeden we besluitvorming en geven we onze branche een maatschappelijke stem.

De kracht van het collectief is extra belangrijk in tijden van transitie. De versmelting van het fysieke en digitale domein confronteert ons met nieuwe vraagstukken. Vraagstukken die vaak specifiek zijn voor onze branche. Om effectief te innoveren en te transformeren van event naar experiential, zijn elkaars expertise en ervaringen nodig. Hoe ga je om met veranderende vragen vanuit de markt? Hoe integreer je digitale innovaties in je bedrijf. Waar liggen nieuwe business kansen? De waardevolste antwoorden op zullen vragen, krijg je vaak door effectief te sparren met gelijkgestemden.

IDEA-leden leunen op een groot supportnetwerk van peers die elkaar helpen en inspireren. We stimuleren onze leden om dit netwerk te benutten en organiseren events, masterclasses en ondernemersdiners. En als lid van de Europese Livecom Alliance vormt IDEA bovendien een brug naar een internationaal peernetwerk.

SPEERPUNT 3
Duurzaamheid & inclusiviteit

Events en duurzaamheid zijn geen match made in heaven. We brengen mensen bij elkaar op één plek. We bouwen op, we breken af. Eten wordt weggegooid. Afval blijft over. De vraag is: hoe lang wordt dit nog geaccepteerd in een wereld op weg naar duurzaamheid?

Het is tijd om als branche het heft in handen te nemen. Om op een creatieve en innovatieve manier te vergroenen. Allereerst door als IDEA-bureaus onze best practices te delen op gebied van energie, mobiliteit, afval en voedsel.

Hetzelfde geldt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inclusiviteit en diversiteit leven sterk. Experience-gedreven communicatie biedt bedrijven, organisaties en instituten een doeltreffend platform om deze thema’s te adresseren en erover in gesprek gaan en ideeën uit te wisselen. Gedeelde live-ervaringen vormen immers het cement van elke samenleving. Door de verbindende kracht van live te benutten, kunnen we als branche positief bijdragen aan dit urgente maatschappelijk vraagstuk.

Om sneller en gerichter stappen te kunnen zetten op deze thema’s, gaat IDEA bij haar leden op zoek naar ‘green ambassadors’. Dit zijn mensen binnen de bureaus die bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit dit organisch groeiend netwerk gaan we best practices delen op gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, afval, voedsel en inclusiviteit en diversiteit. Zo pakken we als IDEA onze rol van aanjager en ideeëngenerator binnen onze community.

Met deze speerpunten gaat IDEA vol optimisme en energie de komende periode in. Daarbij focussen we ons op groei: van onze branche, van onze bedrijven en van de volgende generatie experience professionals. Als voorhoede van de Nederlandse experiential agencies bouwen we samen aan de toekomst van livecommunicatie en positioneren we ons vak waar het hoort: in het hart van de marketing- en communicatiestrategie.