Privacy verklaring

Independent Dutch Event Association (IDEA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IDEA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Download onze Privacy Policy