Testen voor toegang versus Fieldlab Evenementen

Zolang het virus nog niet onder controle is, kan testen helpen om stapje voor stapje meer mogelijk te maken. Afgelopen week heeft het Kabinet daarom besloten te starten met pilots met testbewijzen in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Bezoekers laten zich met een sneltest op corona testen. Is die test negatief? Dan krijgen zij een testbewijs dat zij bij de ingang kunnen laten zien. Tijdens deze pilots gelden dezelfde maatregelen, zoals de avondklok. En iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden en testen bij klachten.

Doel pilots testen voor toegang
Het doel van de pilots is om sectoren eerder te openen. Het onderzoek richt zich op de vraag:

  • of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus daadwerkelijk het evenement of de activiteit willen bezoeken;
  • wat de ervaring is voor bezoekers om vooraf een test te doen om toegang te krijgen;
  • wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een geldig negatief testbewijs aan de poort;
  • of de ondersteunende ICT en apps goed werken; en
  • of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten goed functioneren.

Lukken de pilots in april 2021? Dan is er vanaf 1 mei 2021 meer mogelijk op basis van testbewijzen. De overheid werkt aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’. Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021 en met de pilots wil de overheid uitzoeken of de wet uitvoerbaar is.

CLC-VECTA en het EventPlatform zijn niet betrokken bij de pilots voor het testen voor toegang.

Relatie pilots met Fieldlab Evenementen
Een belangrijk verschil met de Fieldlab Evenementen is dat bezoekers een aantal basismaatregelen juist loslaten. Op die manier kunnen onderzoekers zien of ook met andere maatregelen veilig evenementen kunnen worden georganiseerd. Het programma van Fieldlab Evenementen is daarmee gericht op het versneld teruggaan naar volledige operatie voor evenementen, met verhoogde bezoekerscapaciteit. In de Fieldlab onderzoeken wordt gekeken naar:

  • hoe mensen elkaar ontmoeten;
  • hoe lang dit duurt;
  • hoe mensen reageren op verschillende preventieve maatregelen;
  • de manier waarop bezoekers worden gecontroleerd op bijvoorbeeld temperatuur en sneltesten op locatie.

Toegang tot de Fieldlab Evenementen is alleen mogelijk met een negatieve PCR test en bezoekers worden dringend opgeroepen zich 5 dagen na afloop opnieuw te laten testen. De pilots betekenen niet dat er geen Fieldlab Evenementen meer plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan een opschaling (meer bezoekers) voor nog weer een serie Fieldlab Evenementen in de periode tot half mei.

Meer weten?
Meer informatie over de pilots met testen voor toegang (ook voor organisatoren), is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over Fieldlab Evenementen, vind je op de website van de overheid en uiteraard ook op de websites www.fieldlabevenementen.nl en www.backtolive.nl.