Inventarisatie coronavirus

Impact livecommunicatie branche voelbaar

Het coronavirus (COVID-19) is gesprek van de dag en in een branche waar mensen bij elkaar gebracht worden, nationaal en internationaal, voelbaar. Wij volgen de up to date informatie en aanbevelingen van de op dit terrein deskundige instanties zoals RIVM (nationaal) en WHO (internationaal). Uiteraard onderhouden wij nauw contact met onze leden en partners. Enerzijds om vragen en concrete cases te inventariseren en anderzijds om hen waar mogelijk te ondersteunen. Bovendien hebben wij branche breed overleg met alle relevante organisaties, waarbinnen wij vragen en informatie onderling uitwisselen.

Creativiteit, inventiviteit & slagkracht
Tot slot hebben wij het vertrouwen dat juist onze branche in staat is om met creativiteit, inventiviteit en slagkracht het maximale uit de gegeven situatie te halen en doelgroepen van merken en organisaties bij elkaar te brengen. Mocht dit (gedeeltelijk) niet live lukken, dan mogelijk via bijvoorbeeld een webcast/livestream (waarbij vaak de geplande of zelfs reeds gerealiseerde event setting, al dan niet met aanpassingen, bruikbaar is).

Inventarisatie
De annulering van Mobile World Congress in Barcelona was het eerste grote voorbeeld van de impact van dit virus op ons vakgebied. Andere geluiden en cases uit de praktijk, nationaal en internationaal, volgen elkaar nu in rap tempo op. Op dit moment inventariseert IDEA onder haar leden de vragen over én impact ten gevolge van het coronavirus. Zo inventariseren wij de impact en kunnen wij mogelijke maatregelen of eventuele ondersteuning voorbereiden.

Dit zijn nog twee uitstekende bronnen van informatie:

 

Wij zijn te allen tijde bereikbaar bij vragen.