Impact coronacrisis op Nederlandse Evenementenbranche catastrofaal

In opdracht van Eventplatform heeft onderzoeks- en adviesbureau Respons onderzoek gedaan naar de impact van het coronavirus op de Nederlandse Evenementenbranche. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bekend en deze zijn catastrofaal te noemen; de Nederlandse evenementenbranche ziet 3,5 miljard euro omzet verdampen en 48.000 werkplekken verdwijnen.

Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van € 7,4 miljard, oftewel € 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Dat heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, naar verwachting gaan 48.000 werkplekken verdwijnen. De effecten van eventuele nieuwe of verlenging van de bestaande maatregelen zijn hierin nog niet meegenomen.

Voor 2020 was een geprognosticeerde omzet van € 7,4 miljard berekend, goed voor 100.000 banen. Aan de hand van overzichten van geannuleerde evenementen, recent uitgevoerde onderzoeken en een inventarisatie onder meerdere betrokkenen kwamen de onderzoekers voorlopig tot een derving van €3,5 miljard en de dreiging van het verlies van 48.000 werkplekken. Tot de evenementenbranche worden in dit onderzoek
gerekend: zakelijke evenementen, publieksevenementen, vak- en publieksbeurzen en congressen en vergaderingen. Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

Het onderzoek naar de impact van het coronavirus is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Respons met ondersteuning van LAgroup, in opdracht van het EventPlatform. EventPlatform is het overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche: CLC-VECTA, Genootschap voor Eventmanagers, IDEA, MPI, Dutch Venue Association en VVEM.