Consultatie Richtlijn Pakketreizen

De Europese Commissie heeft eindelijk de langverwachte openbare raadpleging over de Richtlijn Pakketreizen gepubliceerd. De consultatie is een belangrijke stap in onze lobby voor herziening van de reikwijdte van de Richtlijn voor incentives.

Via de consultatie vraagt de Europese Commissie om ervaringen, percepties en standpunten met betrekking tot de toepassing van de huidige regels, alsmede over de mogelijke effecten van toekomstige keuzes, te delen. Uiteraard leveren wij input namens de branche en ook via Gastvrij Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland wordt een bijdrage geleverd aan de consultatie, maar we roepen alle belanghebbenden op dit ook zeker te doen. Deelnemen kan tot en met 10 mei a.s.

De consultatie is een online vragenlijst, bestaande uit 6 onderdelen:

  1. Vragen voor alle respondenten
  2. Aanvullende vragen voor individuele reizigers
  3. Aanvullende vragen voor consumentenorganisaties en overheidsinstanties
  4. Aanvullende vragen voor overheidsinstanties
  5. Aanvullende vragen voor ondernemingen
  6. Aanvullende vragen voor aanbieders van insolventieregelingen

 

Invulinstructies

Je kunt reageren op één, meerdere of alle rubrieken die voor jou relevant zijn. Aan het einde van de vragenlijst, na de aanvullende vragen in sectie VI., kun je een document met specifieke opmerkingen uploaden over de kwesties die in deze vragenlijst aan de orde komen en/of ter ondersteuning van je standpunt. Je kunt dan ook problemen benoemen die niet specifiek behandeld in de vragenlijst. Voor veel vragen kun je meer dan één van de voorgestelde antwoordopties kiezen. Als je niet over voldoende informatie beschikt om een ​​specifieke vraag te beantwoorden of geen mening wilt geven kun je de vraag overslaan of ‘weet niet’ antwoorden. Je kunt je antwoorden opslaan (door op de knop “opslaan” bovenaan te klikken) en op een later moment terug gaan naar de vragenlijst. Zorg ervoor dat je regelmatig een concept van de vragenlijst opslaat.

Andere consultaties

Het is goed te weten dat de commissie de komende maanden ook een openbare raadpleging zal houden over de bescherming van passagiers t.a.v. losse vervoerbewijzen. Dit omvat de beoordeling van opties voor een adequate financiële beschermingsregeling om passagiers te beschermen bij insolventie en liquiditeitsproblemen bij de terugbetaling van tickets. En, indien nodig, repatriëring. De verbetering van de financiële weerbaarheid van luchtvaartmaatschappijen maakt deel uit van de lopende herziening van de verordening inzake luchtdiensten.