Algemene Ledenvergadering én kerstdiner op dinsdag 17 december a.s.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend een kerstdiner, dit jaar op dinsdag 17 december a.s.

Op dinsdag 17 december sluiten wij tijdens de ALV samen met onze leden het jaar af en kijken we vooruit naar 2020. Bovendien zal onze huidige voorzitter Eva Annokkee de voorzittershamer overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Aansluitend aan de ALV zullen wij het jaar samen met onze leden, sponsoren en partners feestelijk afsluiten.