IDEA Evenementen verzekering uitgebreid met dekking uitvallen live-verbindingen

De IDEA Evenementenzekering is door KlapNorisk aangepast. Hieronder de aangepaste toelichting van de IDEA evenementenverzekering. Deze toelichting kunnen IDEA leden intern verspreiden en/of met relaties bespreken.

Dekking voor uitvallen van Live-verbinding tijdens online en hybride evenementen:

 • Dekking voor uitval van deze verbinding vanaf tien minuten per onderbreking in geval van streaming.
 • Extra premie van 0,50% over de productiekosten (excl. € 25 poliskosten en 21% assurantiebelasting).
 • Uitval van de verbinding vanaf 10 minuten wordt gezien als volledige annulering.
 • Er is ook dekking als er programmatische aanpassingen moeten worden gedaan buiten de invloedssfeer van de verzekeringnemer om, tenzij de productie op een later tijdstip uitgezonden wordt.

Deze dekking geldt onder de volgende voorwaarde:

 • Er dient sprake te zijn van een adequate back-up verbinding.

 Extra aanbevelingen inzake de live-verbinding:

Onderstaande aanbevelingen zijn met een aantal IDEA-bureaus en toeleveranciers besproken. Het verzoek aan jullie is om deze extra aanbevelingen te bespreken met de IT-leverancier die de verbinding verzorgt:

 • Opdrachtgever/bureau dient met de IT-leverancier te overleggen over een stabiele internetverbinding. De internetverbinding dient minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • bij voorkeur een dedicated 100/100 Mbit/s verbinding. Maar minimaal een 30/30 verbinding;
  • geteste RJ45 ethernet poort of UTP kabel met RJ45 stekker;
  • minimaal CAT5e, UTP Categorie 5e, 1Gbps.
 • Altijd een 4G(5G) back-up mee laten draaien, gebruikmakend van bijvoorbeeld SRT of LRT protocol (waardoor de ene verbinding de andere verbinding kan overnemen). Indien 4G of 5G niet beschikbaar is, dan satellietverbinding realiseren als back-up.
 • Noodstroomvoorziening UPS beschikbaar hebben waar de belangrijke streaming-apparatuur achter zit, waardoor je kan aangeven dat in geval van een korte stroomstoring de streaming weer terugkomt.
 • Verder dient voorafgaand aan het evenement goed getest te worden of alles werkt, er geen firewalls zijn of andere poorten dichtzitten.
 • Het advies is testen, testen, testen en met professionele partijen samen te werken die aan deze extra zekerheden kunnen voldoen voor het realiseren van een degelijke live-verbinding.

Tot slot en wellicht ten overvloede: pandemieën zijn uitgesloten en de dekking voor het buitenland vraagt om meer maatwerk.

Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met Klap No Risk (info@klapnorisk.nl of 020-225 00 69).