Eventplatform stelt brancheprotocol voor zakelijke bijeenkomsten vast

Het protocol draagt volgens EZK bij aan een versterkt vertrouwen dat de sector op een veilige en gezonde wijze werkt.

Vorige maand boden wij namens het Eventplatform een protocol voor zakelijke
bijeenkomsten aan bij EZK. Met het protocol willen we laten zien dat we als branche onze
verantwoordelijkheid willen nemen in het veilig en verantwoord laten plaatsvinden van
zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving. Hoewel de overheid geen goed- of
afkeuring geeft op protocollen, zij bieden enkel advies en ondersteuning, hebben we
positief bericht ontvangen en zijn we over gegaan tot vaststelling van het protocol.

‘Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers
en andere belanghebbenden dat uw sector op een veilige en gezonde wijze werkt in een
anderhalvemetersamenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit
over het (gefaseerd) openstellen van uw sector zodra de gezondheidssituatie dit toelaat’,
aldus EZK.

Protocol versus wet- en regelgeving
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende
branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Als branche stel je zelf het
protocol vast en ben je verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld
protocol is dus geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de
noodverordeningen en de Arbowetgeving. Het hebben van dit vastgestelde protocol
betekent daarmee ook niet dat er toestemming is voor onze branche om weer volledig
open te gaan. De regels ten aanzien van respectievelijk 30 en 100 personen per 1 juni en
1 juli blijven van kracht. Verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes,
veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van
wet- en regelgeving en niet op basis van het brancheprotocol.

Over het protocol
Het protocol voor zakelijke bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers,
organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke
bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en
vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk
buiten de scope van het protocol. Het protocol is een initiatief van het EventPlatform, het
overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLC-VECTA, Dutch
Venue Association, Genootschap voor Eventmanagers, G14, IDEA, Meeting Professionals
International (MPI), Nederlandse Vereniging van Beursorganisatoren (NVBO), Officieel
Netwerk Catering Events (ONCE), Platform Cultuur Locaties (PCL), Verhurend Nederland
en veilignaardevakbeurs.nl.

Voor de actuele versie van het protocol en de bijbehorende toolbox ga je naar
www.eventplatform.nl/corona. Met dank aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is het protocol ook beschikbaar in het Engels. Het ‘Protocol for Business Events’. Download dit hier.