Evaluatie Reisbureauregeling

Oproep ervaringen Reisbureauregeling (vóór 1 maart)

Zoals eerder gemeld, heeft de Europese Commissie in 2017 KPMG ingeschakeld om in heel Europa onderzoek te doen naar mogelijke concurrentieverstoringen die optreden als gevolg van de toepassing van de zogenoemde reisbureauregeling voor de btw. De opdracht van KPMG was om de impact van de btw-reisbureauregeling op ondernemingen in de reissector in kaart te brengen, om vervolgens aanbevelingen te doen over hoe de btw-wetgeving in de reissector kan worden verbeterd. Dat rapport is in 2017 gepubliceerd.

De Europese Commissie is als vervolg op dit rapport nu bezig met een nadere evaluatie van de btw-reisbureauregeling. Bij de evaluatie wordt beoordeeld of en in hoeverre de speciale btw-regeling voor ‘reisbureaus’ geschikt is voor zijn doel en efficiënt is. Dit lijkt ons een mooie gelegenheid om aandachtspunten bij (of kritiek op) de reisbureauregeling vanuit de eventbranche op Europees niveau onder de aandacht te brengen.

IDEA zit hiervoor aan tafel met VNO NCW en KPMG. IDEA ontvangt jouw input dan ook graag, uiterlijk 1 maart a.s. per mail.