Menu

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht van toepassing; een nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen van werkgever naar werknemer. De WKR kan daarom van invloed zijn indien u een evenement voor medewerkers initieert. IDEA zorgt ervoor dat haar leden altijd up-to-date zijn, zodat zij u van het juiste advies én een sterk inhoudelijk eventconcept kunnen voorzien! U kunt via onderstaande tool uw vrije ruimte berekenen en tevens de factsheet en het stroomschema downloaden. Welkom WKR!

IDEA-bureaus; voor het juiste WKR advies én een sterk inhoudelijk eventconcept!

Organiseert u een evenement voor medewerkers? Wilt u een 80% eindheffing, buiten de 1,2% vrije ruimte, voorkomen? Bereken dan hier uw vrije ruimte!

Indien u een evenement voor medewerkers organiseert - dat extern op locatie wordt gehouden, geen zakelijk, inhoudelijk karakter of trainingsdoeleinde heeft en niet wordt geïnitieerd vanuit de personeelsverenging* - dient u te bekijken of u voldoende vrije ruimte heeft (om daarboven een eindheffing van 80% te voorkomen). Deze tool helpt u om uw vrije ruimte inzichtelijk te krijgen; hét budget om uw medewerkers te binden en bedanken! Hou bij berekening van uitgaven/budget rekening met bedragen inclusief BTW. 

Totale loonkosten onderneming
(inclusief werkgeverslasten)

Aantal FTE's onderneming
(FTE staat voor fulltime-equivalent)

Gemiddelde loonsom per werknemer
(indien u bovenstaande velden open laat, zal de gemiddelde loonsom volgens het CPB worden aangehouden ad € 34.500)

Bereken uw vrije ruimte per werknemer


Wel of niet vanuit uw vrije ruimte?
In welke gevallen dient een evenement voor medewerkers vanuit de vrije ruimte te worden gefinancieerd (daarboven geldt een eindheffing van 80%) en in welke gevallen niet?

Vanuit vrije ruimte:
Evenement voor medewerkers dat:
- op externe locatie plaatsvindt;
- geen zakelijk, inhoudelijk karakter en/of trainingsdoeleinde heeft;
- niet vanuit de personeelsvereniging wordt georganiseerd (* indien een evenement vanuit de personeelsvereniging wordt georganiseerd en er een bijdrage vanuit werkgever is hoger dan die van de werknemer, wordt het event wél meegenomen in de vrije ruimte en eventuele naheffing).

Niet vanuit vrije ruimte:
Evenement voor medewerkers dat:
- intern op eigen locatie plaatsvindt;
- een zakelijk, inhoudelijk karakter en/of trainingsdoeleinde heeft;
- vanuit de personeelsvereniging wordt georganiseerd (* alleen als het evenement door de personeelsleden zelf wordt betaald en er dus géén eigen bijdrage is vanuit de werkgever is die hoger is dan die van de werknemer).

Check uw belastinginspecteur
Er zijn geen duidelijke kaders met betrekking tot het zakelijk, inhoudelijk karakter en/of trainingsdoeleinde van een evenement. Men wordt geacht hier op basis van 'gezond verstand' een realistische inschatting te doen. IDEA-bureaus adviseren graag en zijn uitstekend in staat een sterk inhoudelijk eventconcept te realiseren. Echter, het eindoordeel is aan de belastinginspecteur van de opdrachtgever en daarmee ligt ook de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. 

IDEA-bureaus zijn volledig op de hoogte van deze regeling en kunnen u als werkgever derhalve van het juiste advies én een sterk inhoudelijk eventconcept voorzien! Uiteraard kunt u ook bij IDEA terecht voor vragen. 

Download onderstaand de WKR factsheet van IDEA en het stroomschema van Deloitte.

De evaluatie van de WKR is vervroegd van 2018 naar 2017. 

Zie voor meer informatie en een 'over op WKR-stappenplan' de website van de Belastingdienst

Top