Menu

Producten en Services

IDEA biedt verschillende diensten die de leden ondersteunen in het optimaliseren van ‘goed ondernemerschap’. De producten en services zijn gericht op en worden gebruikt door IDEA-leden; het beoogde goed ondernemerschap komt ook de opdrachtgevers ten goede.

Lees hieronder over de verschillende diensten.

IDEA producten en services die de leden ondersteunen in het optimaliseren van 'goed ondernemerschap'.

IDEA Evenementenverzekering
IDEA-leden kunnen hun opdrachtgevers een uitstekende evenementenverzekering aanbieden in de vorm van een uitgebreide annuleringsverzekering. Hiertoe heeft IDEA via Klap b.v., Makelaars in Verzekeringen, een collectief contract gesloten. Voor informatie en het online afsluiten is voor leden een speciale website ontwikkeld. Meer informatie vindt u in onderstaande download. 

Collectieve IDEA Aansprakelijkheidsverzekering 
Voor het optimaal afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s heeft IDEA voor haar leden via Klap b.v., Makelaars in Verzekeringen, een collectief contract Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) gesloten met een uitstekende dekking. 

Algemene Verkoopvoorwaarden 
IDEA heeft voor haar leden Algemene Verkoopvoorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn zo geformuleerd dat zij voor alle partijen acceptabel zijn, misverstanden voorkomen en duidelijkheid scheppen in onvoorziene situaties. 

Pitchovereenkomst 
IDEA en het Genootschap voor Eventmanagers hanteren een gezamenlijke Pitchovereenkomst die aansluit op ‘Spelregels voor het Pitchproces’ van VEA en BVA. De IDEA-Pitchovereenkomst bestaat uit gedragsregels voor beide partijen, een Pitchproces Questionnaire en een Competitie Leidraad. Hiermee zijn opdrachtgevers verzekerd van een professioneel bureauselectieproces. Pitchrichtlijnen voor een éénmalig event of langdurige bureaurelatie treft u in onderstaande downloads. 

Erkenning eventopleidingen 
IDEA erkent eventopleidingen aan zeven hogescholen en heeft zitting in verschillende werkveldcommissies. Beoogde doelstellingen hierbij zijn: bijdragen aan een goede afstemming tussen onderwijs en werkveld en de instroom van kwalitatief goed geschoold personeel mogelijk maken. 

Juridisch en notarieel advies 
IDEA heeft een samenwerkingsverband met Juridische Snelweg en Dijkstra Sutter Notarissen te Nieuwegein. Leden kunnen zich tot hen wenden voor juridisch en/of notarieel advies.

Top