Menu

Bestuur

Het bestuur van IDEA wordt gekozen uit de leden. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Alle bestuursleden zijn eigenaar en/of directeur van een evenementenbureau. 

Het bestuur formuleert gezamenlijk de visie en het beleid voor IDEA. Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen aandachtsgebied c.q. beleidsterrein en treedt namens het bestuur op als woordvoerder op dat terrein. Het bestuur geeft gezamenlijk invulling aan het beleid binnen de verschillende aandachtsgebieden en beleidsterreinen en initieert diverse projecten.

Alle bestuursleden zijn eigenaar en/of directeur van een evenementenbureau.

Top