Menu

Nieuws

Eerste ledenbijeenkomst 2011 over MVO

03-02-2011

De eerste vakinhoudelijke ledenbijeenkomst van 2011 wordt ingericht rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een hot issue dat in de komende jaren alleen maar in belangrijkheid zal gaan toenemen. Steeds meer opdrachtgevers zijn immers gebonden aan regelgeving voor duurzame inkoop. Naar verwachting wordt het groene, duurzame event de norm in plaats van de uitzondering.

Eerste ledenbijeenkomst 2011 over MVO
Datum en tijd: 24 februari 2011, vanaf 9.30 uur; 
Locatie: Drijvend Paviljoen, Rotterdam; www.drijvendpaviljoen.nl. 

De eerste vakinhoudelijke ledenbijeenkomst van 2011 wordt ingericht rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een hot issue dat in de komende jaren alleen maar in belangrijkheid zal gaan toenemen. Steeds meer opdrachtgevers zijn immers gebonden aan regelgeving voor duurzame inkoop. Naar verwachting wordt het groene, duurzame event de norm in plaats van de uitzondering. 

Op de bijeenkomst van 24 februari a.s. kunnen de leden van IDEA peilen hoe het gesteld is met hun eigen kennis van MVO en zullen ze bijgepraat worden door deskundigen. 
‘We hebben interessante sprekers aangetrokken,’ vertelt bestuurslid Rein Korthals Altes, ‘onder anderen Reinoud Wolff van Goed&Groen en Vitas Kersbergen van Climate Neutral Group. De inzet is om hen niet alleen te laten ingaan op tip&tricks, maar ook de leden te laten nadenken over hoe zij zelf tegen MVO aan kunnen kijken en te laten zien welke filosofie erachter zit. Natuurlijk gaan we het ook hebben over hoe evenementen de hele duurzaamheidsgedachte kunnen overbrengen op het publiek.’ 

MVO handboek 
Alle goede bedoelingen ten spijt, kan een onderwerp als MVO maar al te gemakkelijk stranden zodra het geconcretiseerd moet worden. IDEA ziet nu bij veel partijen in de branche tal van initiatieven ontstaan. ‘Wij zouden die graag bijeenbrengen,’ zegt Rein Korthals Altes, die in het bestuur ook de functie van Green Event Officer heeft. ‘ Er wordt geïnvesteerd in regelgeving, handboeken of protocollen. Ik denk dat we dat met een aantal brancheverenigingen moeten ondersteunen, zodat er bijvoorbeeld een eenduidig document tot stand kan komen, als een soort duurzaamheidshandboek. Dat is nu nog een proces in wording, we zijn bezig om de contacten te vinden die dat echt kunnen waarmaken. We hopen dat we hier al wat meer over kunnen vertellen tijdens de MVO-bijeenkomst, zodat de leden kunnen zien wat er allemaal gebeurt aan MVO binnen onze branche en waar IDEA zelf mee bezig is.’ 

Kennis vergroten 
De ledenbijeenkomsten van IDEA zijn afwisselend op kennisontwikkeling en op inspiratie gericht. Voor de invulling van de kennisgerichte bijeenkomsten wordt in de komende weken een ledenraadpleging georganiseerd waarin zij kunnen aangeven aan welke kennis zij het meeste behoefte hebben. 
‘Daarnaast is er een idee om gezamenlijk bestaande bijeenkomsten te bezoeken,’ meldt Rein Korthals Altes. ‘Het zou interessant kunnen zijn om naar plekken te gaan waar veel kennis voorhanden is. Ik denk dan aan PICNIC of TEDx. Ook dat gaan we peilen in onze ledenraadpleging: of de leden daar ook voordeel van zien en welke evenementen ze dan gezamenlijk willen bezoeken.’ 

Wij hebben/halen de kennis in huis 
Kennis en kennisontwikkeling vormen een van de pijlers onder de payoff ‘Het beste idee is een IDEA-bureau’. Om de (vak)kennis van leden, die ruimschoots aanwezig is, up to date te houden biedt IDEA hen een éducation permanente. Daarmee zijn ze steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied, maar ook in tal van andere voor events belangwekkende sectoren. Zowel de IDEA-colleges als de ledenbijeenkomsten maken deel uit van deze éducation permanente.


Nieuws

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: archief

Filename: sysplugins/smarty_internal_data.php

Line Number: 287

Top